Annons:
Etikettråtta-mus
Läst 8383 ggr
Cahira
2014-05-08, 01:06

Hårlösa råttor

Tamråttan finns inte bara i många olika färger och teckningar, det finns även olika hårlag. Förutom våra vanliga släta råttor och de lockiga rex varianterna, finns det även hårlösa råttor. Hårlösa råttor ställer dock lite högre krav på sin ägare än vad pälsade råttor gör...

Vad är då en hårlös råtta? 

En äkta hårlös råtta har ingen päls på kroppen och lockiga- eller inga morrhår alls. En del föds nakna medan andra föds med päls, som de sedan tappar då de är kring 2,3 månader gamla. De används mycket till medicinsk forskning på laboratorium, och det är just på laboratorium som de först identifierades.
En hårlös råtta är en helt vanlig tamråtta, rattus norvegicus domesticus. Det som skiljer dem från de pälsade råttorna– är just avsaknaden av päls och allt vad det innebär. För övrigt är dessa råttor minst lika gosiga, nyfikna, sociala, busiga, glada, trevliga, charmiga och lättlärda som pälsade råttor!

Lite genetik…
Än så länge känner man bara till tre olika genotyper som ger recessiv hårlöshet hos råttor. De betecknas vetenskapligt för rnu (så kallad nude, dvs naken), fz (fuzzy/fuzz dvs "luddig" eller "fjunig") och shn (från engelskans shorn) och deras locus sitter på kromosomerna 10,1 och 7 var för sig. Då dessa är recessiva anlag behövs de i dubbel upplaga för att råttan skall visa egenskapen. De tre olika genotyperna som ger hårlöshet skrivs alltså; rnu/rnu, fz/fz och shn/shn.
Rnu/rnu, Fz/fz och Shn/shn ger alltså råttor som inte är hårlösa, utan pälsade råttor som bär på egenskapen. Stor bokstav som ”Rnu” menar på ett dominant anlag. Dominanta anlag ”tar över” de recessiva anlaget vilket gör att råttan kan bära på egenskaper som inte syns utåt (fenotyp).

Lite kort om de tre varianterna: * rnu/rnu råttor identifierades först i ett laboratorium i Scottland 1953. Dessa råttor har ingen thymuskörtel, de saknar alltså en betydelsefull del av immunsystemet! Detta gör dem ovanligt känsliga och sårbara för infektioner, mest i andningsvägarna och i ögontrakterna. Den genomsnittliga livslängden för denna hårlösa variant, beräknas till 9 månader.

fz/fz upptäcktes och identifierades först i ett labb i Pennsylvania 1976. Dessa har ofta väldiga tandproblem- upp till 50% av hanarna och 75% av honorna måste få sina tänder nerklippta bara för att kunna äta. Det är dock inte tänderna som är det största problemet hos denna variant, utan stigande njursvikt som oftast uppträder vid 1 års ålder. Även i en bakteriefri miljö dör praktiskt taget alla hanar, och 80% av alla fz/fz honor av att njurarna lägger av. Hanarna har generellt sett en livslängd på 17 månader och honorna 20 månader.

shn/shn identifierades i ett laboratorium i Connecticut 1998. Denna variant lider också av katastrofala njursjukdomar. Nästan alla shn/shn dör av flera olika o-normaliteter i njurarna vid en ålder på ca 10- 14 månader. 

Alla dessa tre varianter har lockiga morrhår och kan tappa ev. hår lite om vartannat. Alla är de fertila och föder normal stora kullar, men praktiskt taget alla hårlösa honor har problem med att föda upp en kull ungar. Dels för att de ibland har svårt att kunna hålla värmen både åt sig själv och sina ungar. Men många honor har även svårt att producera mjölk. De som avlar på denna variant brukar därför låta en pälsad fostermamma ta hand om ungarna. Ett annat alternativ är att hand mata ungarna med en liten pipett. Tyvärr är det även vanligt att hårlösa honor äter upp sina ungar, klämmer sönder dem, överger eller svälter dem. Det händer dock inte alltid,men är som sagt väldigt vanligt.. 
Hårlösa honor som har ut avlats med pälsade råttor, kan ärva positiva egenskaper som tillåter dem att föda upp sina ungar på ett normalt sätt. Men man kan aldrig veta riktigt säkert hur ens hårlösa råtta är som mamma, det är individuellt också.

Värme och mat
Först och främst behöver hårlösa råttor mycket värme, varmt bomaterial att bädda med, bra och näringsrik föda för att hålla kroppstemperaturen samt varma bur kompisar att krypa ihop och värma sig hos. En värmelampa i ena hörnet av  buren, eller en värmedyna, är två sätt att hålla en stadig och bra temperatur till de hårlösa vännerna. Lampan bör placeras på ett sådant sätt att råttorna själva får välja när de vill ha/inte vill ha värme. Mina hårlösa råttor har klarat sig bra i vanlig rumstemperatur men under vintern brukar jag ha en värmefläkt i det rummet där buren står, speciellt iom att mina element har en tendens att krångla.. men annars har det inte varit några större problem. Däremot bör man hålla lite extra koll på temperaturen iom att de hårlösa lättare drabbas av förkylning etc.
 
Eftersom de inte har någon päls som håller inne värmen så stiger värmen direkt från kroppen vilket gör att de känns väldigt varma att ta på. Avsaknaden av päls innebär att de hårlösa råttorna måste äta oftare för att kunna hålla kroppstemperaturen. Deras kropp har full sjå med att omvandla maten till energi vilket av naturliga skäl tär på kroppen. Bland annat därför– så är det vanligt med njursvikt hos de hårlösa råttorna (läs mer under ”hälsa”)

Alla råttor kräver bra och näringsrik föda, men de hårlösa äter desto mer. En högre halt av protein tycks vara till fördel till deras hälsa, men detta är dock inte bevisat. Många hårlösa dricker även mer än de pälsade och självklart skall rent dricksvatten alltid finnas tillgängligt.

Hälsa
Många hårlösa råttor har genetiska hälsoproblem och lägre immunförsvar vilket gör dem mer mottagliga för sjukdomar. Några av sjukdomarna som är vanliga är cancer och tumörer, ögon sjukdomar, Allergier, hud problem, njursvikt, andningsproblem, snedskalle och diabetes. Seriösa råttuppfödare försöker avla bort tendenserna för dessa sjukdomar genom selektiv och väl planerad avel. Det är oerhört viktigt att man avlar på ett ansvarsfullt och seriöst sätt för att få fram så friska råttor som möjligt! Hårlösa råttor som fötts av pälsade föräldrar tenderar att bli friskare än de som fötts av hårlösa föräldrar. De råttuppfödare som tagit sig an denna variant, utavlar därför ofta på pälsade råttor just för att förstärka de positiva egenskaperna och få de hårlösa råttorna friskare. 

Det är praktiskt taget omöjligt att veta vilken genetisk sammansättning ens hårlösa råtta har– om man inte får den testad– eller har stamtavla på den. Där finns ännu ett starkt skäl till att köpa sina råttor från en seriös uppfödare. Livslängden hos hårlösa råttor varierar, men runt 18 månader– 2 år bör man kunna hoppas på. 

Allergier mot botten– och bäddmaterial, andra djur, damm och pollen kan visa sig genom att råttan nyser, får tåriga ögon som utsöndrar en röd vätska, och möjligtvis även leda till bakteriella infektioner.

Råttor som föds av pälsade föräldrar verkar ha mindre av dessa problem, än de som föds av hårlösa föräldrar. En hårlös råtta som sovit kan vakna med ögon som klibbat ihop av en röd vätska som de oftast tvättar bort själva. Om problemet blir värre kan man badda ögonen med ljummet vatten och även behandla med olika läkemedel, några gånger per dag.
Man bör undvika bottenmaterial som dammar mycket och hålla buren väldigt ren. 

Det är också väldigt vanligt med rivsår i huden då dessa råttor inte har någon päls som skyddar mot bur kompisarnas vassa klor. Det är alltså viktigt att bur kompisarna är snälla så att riskerna för sår i huden blir så små som möjligt. Eventuella sår bör behandlas för att infektioner inte skall bildas.

**Stress och bur städning
**En stressad råtta mår inte bra. Stress kan orsakas av många olika faktorer som t.ex för hög– eller låg temperatur, drag som leder till förkylning hos råttan, inte tillräckligt med vatten och/eller dålig mat. 
Det är också viktigt med en ren och fräsch bur- en smutsig bur med mycket kiss och bajs leder av förklarliga skäl till hälsoproblem. Att städa buren och byta bäddmaterial ofta är viktigare än många kan tro. En dammig bur påfrestar råttornas lungor och påverkar deras redan dåliga immunförsvar negativt. Bäddmaterial bör bytas direkt det börjar se smutsigt ut och buren rengörs ordentligt med varmt vatten och såpa en gång i månaden.

Avelsbiten är oerhört viktig, dels för att behålla ett bra temperament men självklart är det också viktigt att avla på så friska djur som möjligt! En bra sällskaps råtta ska vara lugn och harmonisk, älska människor och vara social och fungera bra ihop med andra råttor. Nyfiken, framåt, stor, snäll och trygg i sig själv. Det är viktigt att ha bra avelsmaterial för att få fram friska och trevliga sällskapsråttor, detta gäller självklart oavsett råttans färg/teckning och hårlag. I och med att denna variant redan börjar bli rätt populära, så är det viktigt att det är fortsatt seriös avel som bedrivs! Dvs. att föräldrarna är noggrant utvalda efter deras egenskaper- att de har ett utmärkt temperament och är friska av sig. Man kan inte få livskraftiga linjer om man inte har kunskapen att välja avelsdjur.

Att ha en hårlös råtta kan påverka hälsan hos hela ens råttbestånd…Den hårlösa rnu/rnu råttan med dess undertryckta immunsystem, kan bära på många olika pathogens. (översättning?) och SDA existerar normalt inte hos råttor med thymus (= betydelsefull del av immunsystemet), men båda virus kan rnu/rnu råttor vara kroniska bärare av. Utan thymus, är hårlösa rnu/rnu råttor förhindrade att själva tillverka antikroppar mot Sendai och SDA- och även om råttan inte uppvisar symptom så kan den sprida dessa virus vidare till alla andra råttor i närheten. Det finns ingen karantän tid som kan ändra på det! 
Det räcker med att en råtta bär på virusen för att alla andra skall smittas. Vilken annan råtta som helst kan bli smittad och deras immunförsvar kan bara hålla virusen i schack i några få månader. När immunförsvaret väl har gett vika blir resultatet åter infektioner, virusen går inte att bli av med.

**Källor: 
**Debbi Needhams ”Hairless Rat Care” från
http://www.rmca.org/Articles/truehairless.htm
Översättare och bildägare: Monica Lind 
http://exentrions.weebly.com/haringrloumlsa-raringttor.html 

Tillägg: Artikeln och översättningen är gammal så engelska sidan håller på att utvärdera denna artikel och förändringar kan eventuellt ske i framtiden. Tycker däremot att den var mycket läsvärd och därför värd att lägga upp. 

Tack Monica Lind för att jag fick lägga upp din översättning av artikeln samt låna dina bilder! 🌺

Sajtvärd för Vallhundar, Pälsvård & Klickerträning
Medarbetare hos Hundar & Lantdjur. 

Annons:
Grodan
2014-06-18, 19:40
#1

Spännande, känner igen några av mina egna textrader ur min egen artikel som också hette "Hårlösa råttor"… som jag skrev för kanske 10 år sedan…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

zickan
2014-06-19, 13:37
#2

Skulle även kunna ha med en rad om dubbelrex. Dock inte alltid så naken. Men närmsta alternativ till mer hälsosam mindre pälsad råtta. Inte samma genproblem. Men kan va känslig för rivsår osv.

/ zickans.com uppfödare av tamråttor och guldhamster i Västerås
Värd på Råttor, Exotiskadjur.

Odette
2014-08-11, 21:10
#3

#1 Ingen aning om att det funnits någon svensk text om detta, var lite därför jag kände mig tvungen att översätta från engelska sidor. Är det något du publicerat på nätet?

_ Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's
_

zickan
2014-08-11, 22:30
#4

#3 Du har lånat ut samma artikel hit :-)

http://rattor.ifokus.se/articles/4d7156bbb9cb462244067b2b-harlosa-rattor#threadlist-anchor

Finns fler men mins inte på var de är publicerade. Dock mest kortare artiklar om det.

/ zickans.com uppfödare av tamråttor och guldhamster i Västerås
Värd på Råttor, Exotiskadjur.

Odette
2014-08-12, 15:31
#5

#4 Ja det vet jag, men min fråga var riktad till Grodan då jag blir nyfiken på vad det är för text hon syftar på. Kanske innehåller den mer fakta än de jag själv översatt och då vore den intressant att läsa. Det var det jag undrade över :)

Egentligen skulle man ju ha uppdaterat artikeln och skrivit mer om dubbelrexar mm, men det är inget jag har intresse av att göra tyvärr. Har kommit bort lite från det här med råttor så jag överlämnar sådant till de som fortfarande har ett brinnande råttintresse :)

_ Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's
_

Grodan
2015-07-06, 09:32
#6

#5 Jag har skrivit minst en artikel om hårlösa råttor och publicerat på nätet, redan 2001, på min hemsida, på sockerdricka… Tyvärr har jag inte kvar det färdiga materialet i datorn, bara en text jag arbetade med.

Jag känner igen en hel del meningar, ordval och upplägget i artikeln som mina egna. Men jag inbillar mig väl. Det är dock väldigt konstigt…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Odette
2015-07-08, 23:30
#7

#6 Ja då är det utländska sidor som lånat av dig i sådana fall, då jag inte skrivit detta själv utan bara översatt från utländska sidor och sammanfattat 😎

_ Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's
_

Grodan
2015-07-08, 23:54
#8

#7 haha, spännande


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Graden91
2015-11-25, 12:21
#9

😍

.::Behandla dina djur med kärlek och respekt::.

🐱Crazycatlady KeepCalm&loveBunnies😎

Upp till toppen
Annons: